Ribolov


Ibar i Zapadna Morava

Reke Ibar i Zapadna Morava sa svojim pritokama obiluju raznovrsnim ribljim fondom. Zastupljene su sve vrste šaranske ribe (deverika, skobalj, klen, šaran), mrena, bucov, karaš, štuka i som. Love se dubinski, na plovak, varalicom i mušicom, izuzev šarana koji se lovi na plovak i dubinski.

ribolov01Za lov štuke i šarana na Zapadnoj Moravi najlepši tereni se nalaze nizvodno od sela Obrve, gde je najočuvanije staro korito.

Ibar je, pored pecanja na plovak i dubinski, idealno mesto za varaličarenje, jer se tokom cele godine voblerima i leptirima love klen, mrena, bucov, a sve češće i štuka. Na prelazima između virova i sprudova se, voblerima i kašikama, lovi som . Treba pomenuti da je reka Gruža, od sela Vitkovca pa do svog ušća, bogata karašom i klenom, koji se love dubinski i na plovak.

Pastrmska riba
Pritoke koje Ibar prima u svojoj klisuri bogate su pastrmskom ribom. U Lopatnici i Studenici ima pastrmki, klenova, krkuša i potočne mrene, a u Gvozdačkoj reci i Dubočici ima pastrmki. Mogu se loviti dubinski, varalicom i mušičarenjem. Veštačkim mamcima i mušičarenjem uspešno se lovi krkuša u potocima Stolova, ali i pastrmka i potočna mrena koje ima na Goču, u Sokolji, Mekušnici, Gvozdačkoj reci i potocima.

Mušičarski revir Lopatnica
U pokušaju da se omasovi i oživi salmonidni deo ribarskog područja i iskoriste kapaciteti, otvoren je mušičarski revir “Lopatnica”. Od samog početka smo se trudili da uspostavimo takav režim rada revira kakav imaju najpoznatiji evropski reviri, a to su: ograničen broj ribolovaca u reviru, svaki ribolovac dobija svoj deo reke, obezbeđen parking, evidencija ulova i sl.Nadoknada za korišćenje revira iznosi 400,00 dinara i svaki ribolovac ima pravo da izlovi tri ribe preko propisane mere.Osim parkinga uređen je prostor sa ljuljaškama i klackalicama za decu, a težnja je da se u saradnji sa eko-pokretom “Lopatnica” obezbedi smeštaj gostiju sa strane u domaćoj radinosti, za šta postoje odlični uslovi.

Za sve ostale informacije vezane za ribolov na ovom područiju možete se obratiti :

O.O.S.R. “Hristifor Perišić Kićo”Kraljevo
36000 Kraljevo; Vojvode Stepe 25
tel : + 381 (036) 231 – 430
email: kicohp@ptt.yu