O nama

main-tok-2-1Turistička organizacija Kraljeva ( TOK ) je javna ustanova grada Kraljeva osnovana sa zadatkom da prezentuje, razvija i promoviše turističke vrednosti ovog grada..

Delatnost TOK-a : 

• Izrada planova i programa razvoja turizma opštine Kraljevo.
• Usmeravanje i koordiniranje aktivnosti nosilaca turističke ponude.
• Pripremanje i izrada turističkog propagandno-promotivnog materijala.
• Promovisanje Kraljeva na domaćim i medjunarodnim turističkim sajmovima.
• Organizacija turističkih i drugih manifestacija.
• Saradnja sa turističkim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
• Formiranje i razvoj jedinstvenog informativnog sistema u turizmu opštine Kraljevo.

Turističke usluge koje TOK pruža posetiocima Kraljeva :
• Info servis.
• Prodaja suvenira.