Mataruška banja

mataruska-banja-008Položaj i klima 
Nalazi se 8 km jugozapadno od Kraljeva, na desnoj obali reke Ibar na obroncima planina Stolovi i Čemerno, na 215 m nadmorske visine. Umereno-kontinentalna klima, reka Ibar i prostran park pružaju izvanredne mogućnosti za zdravstveni i sportsko-rekreativni turizam.


Indikacije

Lekovita mineralna voda temperature 42-51oC. Savremena medicinska oprema i visokostručni kadar daje izvanredne rezultate u lečenju sledećih bolesti:
– Reumatska oboljenja, zapaljenski reumatizam , sistemske bolesti vezivnog tkiva, degenerativna oboljenja kičmenog stuba , vanzglobni reumatizam.
– Ginekološka oboljenja ; sterilitet, adneksiti, hormonski poremećaji.
– Neurološka oboljenja ; oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema.
– Oboljenja perifernih krvnih sudova.
– Sva posttraumatska stanja .

mataruska-banja-004

Smeštajni kapaciteti
Hotel “Termal” *** (250 ležajeva)
Žička b.b. , Mataruška Banja
tel. 036/ 411-366, fax. 036/ 411 621
email: office@mbbanje.com
http:// www.mbbanje.com 

“Agens” Specijalna bolnica za rehabilitaciju (230 ležajeva)
tel. 036/ 411-022
email: agens@tron-inter.net
http://www.agensmb.rs