Maglič

maglic-grad2Na vrhu srtmog, izdvojenog brda, na oko trideset kilometara jugozapadno od Kraljeva, nalazi se srednjevekovni grad Maglič.

Okružen je strmim liticama, tako da je pristup gradu dosta otežan. Njegovo poreklo ni do današnjih dana nije osvetljeno. Pretpostavlja se da je izgrađen posle mongolske provale 1240. godine.

Prvi pisani podaci o ovom srednjevekovnom gradu potiču iz 1337. godine, iz vremena arhiepiskopa Danila II, koji je na Magliču, pored tada postojećih objekata, podigao palate i ćelije.

 

 

Maglič danas

maglic-grad1Maglič je danas jedan od naših najočuvanijih srednjevekovnih gradova.

Na izgled osnove grada je uticao neravan teren platoa brda , pa ima oblik izduženog, nepravilnog višeugaonika, površine 2,190m (dužina 100m. najveća širina 40m).

Opasan je debelim zidovima, ima sedam kula visine desetak metara i glavnu (donžon) kulu visine oko 20m. Glavna kapija se nalazi na severnoj strani. Unutrašnjost grada je podeljena na dva dvorišta: manje, koje je prazno i veće, u kome se nalaze ostaci palata, crkve sv.Đorđa, i nekoliko zgrada, kao i ostaci pekare i dve cisterne za vodu.

više informacija o Magliču na:  wikipedia