Lov

Lovačko udruženje Kraljevo

radocelo-3356

Na teritoriji opštine Kraljevo lov se odvija u okviru Lovačkog udruženja “Kraljevo”. Ovo udruženje raspolaže lovnom površinom od oko 112,000 ha.
Najrasprostranjenija divljač ovog lovišta je: lisica, kuna, vuk, tvor. Manje zastupljeni su: divlja svinja, srneća divljač, zec, fazan, divlja plovka, divlja guska, divlji golub grivaš, grlica, prepelica.
U zavisnosti od lovne sezone, Lovačko udruženje broji od 1.300 do 1.500 članova. Članarina se određuje za svaku lovu godinu posebno, tako da je za lovnu 2006/2007 god., za članove udruženja ona iznosila 4.500,00 dinara

Za goste i posetioce

Jednodnevna dozvola za lov može se dobiti pozivom na telefon predsednika Udruženja g-dina Radoša Mirosavića na tel. 036/889-074 i 064/27-45-110.

Odstreljena divljač se plaća po važećem cenovniku Lovačkog saveza Srbije za lovnu sezonu.

Za sve ostale informacije vezane za lov na ovom područiju se možete obratiti :
Lovačko udruženje Kraljevo
tel : + 381 (036) 232 – 935