Bogutovačka banja

Položaj i klima
Nalazi se 23 km južno od Kraljeva na šumovitim padinama planine Troglav , na 520 m nadmorske visine. Umereno-kontinentalna klima, nezagađena životna sredina okružena šumovitim obroncima okolnih planina i reka Lopatnica pružaju izvanredne uslove za lečenje, odmor i rekreaciju.

Indikacije
Lekovita mineralna voda temperature 25-27oC pomaže u lečenju sledećih oboljenja :
– Neuropsihijatrijske bolesti, psihoneuroze, oboljenja vegetativnog nervnog sistema, migrene neuralgije.
– Funkcionalna oboljenja srca i krvnih sudova, neuroze srca, povišeni krvni pritisak.
– Pojedina reumatska oboljenja.
– Pojedina oboljenja organa za varenje.

Smeštajni kapaciteti

Hotel “Mineral” ** 36 314
Bogutovačka Banja
tel. 036/ 826-021 (020,022,023)
email: office@mbbanje.com
http://www.mbbanje.com

Privatni smeštaj (depandans 45 ležaja)
tel. 036/ 826-023